söndag 6 november 2011

Bota höstdepressioner...

... med Terttus tips:
Jaa-a, nyy har dett plivit hösten åkk mennisår har plivit sådan teprimerande. Vad är ny sen sådan tepressjånen? Det är då man plir jettelessen fast inkentink är rikti tookkik. Man kan pli lessen åm dett är mörkka tiider yytte eller om kuppen är fyyl. Jag skall ny je kooda råådena åm dy plir jetteteppat:

- Kå yt åkk söka nua kuppe!
- Ta den kuppen med åkk kå puppen!
- Sett på nua kleeder!
- Ta piillen åkk söra till Naku, för där dett är enny mörkkare!
- Titta nooka på Kauniit ja Rohkeat åkk Salkkarit, dom har intte lett heller!
- Titta intte spekeln alls!
- Sööp mykket soklad åkk likka sohvan åkk eeta den! Sokladen alsså!
- Krååt intte, dett plir nok praa!
Sen dy pehööver liitte söönhetstippsen åkkså! Dy kan vara kannska fyyl ny på hösten!
Det jöör inkentink, ny dy jöör som Terttu sejjer:
- Dy ska sööpa en kurkka. Sen dy säär kurkkan till sådana siivårna.
Sen dy setter siivorna i ditt naama. Likka på sohvan med sådana siivårna på ditt naama i
ynkefär vyra timmarna. Sen dy tar pårtt kurkkasiivorna åkk ny dy är vacker! Kurkkan dy sen setta på kuppens smöörkååsen. Eller intte!
- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -
Har läst många versioner men denhär var en av dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar